Want to join SPICEHAUS?

注讜讘讚 讗专讬讝讛 讜诪讞住谉

转讬讗讜专 讛转驻拽讬讚 讜转讞讜诪讬 讗讞专讬讜转:
-讗专讬讝转 转讜爪专转 讙诪讜专讛 注诇 诪砖讟讞讬诐 讜诪讗专讝讬诐.
-注讘讜讚讜转 诪讞住谉 砖讜讟驻讜转, 砖诪讬专讛 注诇 住讚专 讜讗专讙讜谉.
-注讘讜讚讛 注诐 诪诇讙讝讛 (讗讬砖 讛讜诇讱).

讚专讬砖讜转 转驻拽讬讚:
讬讞住讬 讗谞讜砖 讟讜讘讬诐,砖讬专讜转讬讜转, 讬讻讜诇转 注讘讜讚讛 注爪诪讗讬转 讜讘爪讜讜转, 讚讬讬拽谞讜转, 讗讞专讬讜转, 讗诪讬谞讜转, 讞专讬爪讜转, 讻讜砖专 讗专讙讜谉 讜住讚专.

*诇讗 谞讚专砖 谞住讬讜谉 拽讜讚诐
*诪砖专讛 讝讜 驻讜谞讛 诇谞砖讬诐 讜讙讘专讬诐 讻讗讞讚.
*诪讜讻专 讻注讘讜讚讛 诪讜注讚驻转

诪砖专讛 诪诇讗讛 讬诪讬诐 讗'-讛' 讬诪讬 讜' 诇驻讬 爪讜专讱.

讛注讘讜讚讛 讘诪驻注诇 讛讞讘专讛, 讗讬讝讜专 转注砖讬讛 专砖诇状爪

诪讞住谞讗讬 诪专诇讜讙

转讬讗讜专 讛转驻拽讬讚 讜转讞讜诪讬 讗讞专讬讜转:
-拽讘诇讛 讜拽诇讬讟讛 砖诇 诪砖诇讜讞讬诐 诪住驻拽讬诐 诇诪讞住谉.
-讘讚讬拽转 转注讜讚讜转 诪砖诇讜讞 讜拽诇讬讟转诐 讘诪注专讻转.
-拽诇讬讟讛, 注讚讻讜谉 讜住驻讬专转 讛诪诇讗讬 讘诪注专讻转.
-注讘讜讚讜转 诪讞住谉 砖讜讟驻讜转, 砖诪讬专讛 注诇 住讚专 讜讗专讙讜谉.
-讗专讬讝转 转讜爪专转 讙诪讜专讛 注诇 诪砖讟讞讬诐 讜诪讗专讝讬诐.
-注讘讜讚讛 注诐 诪诇讙讝讛 (讗讬砖 讛讜诇讱).

讚专讬砖讜转 转驻拽讬讚:
讬讞住讬 讗谞讜砖 讟讜讘讬诐,砖讬专讜转讬讜转, 讬讻讜诇转 注讘讜讚讛 注爪诪讗讬转 讜讘爪讜讜转, 讚讬讬拽谞讜转, 讗讞专讬讜转, 讗诪讬谞讜转, 讞专讬爪讜转, 讻讜砖专 讗专讙讜谉 讜住讚专.
讙讬砖讛 诇诪注专讻讜转 诪诪讜讞砖讘讜转.

*谞讬住讬讜谉 讘注讘讜讚讛 注诐 诪注专讻转 驻专讬讜专讬讟讬- 讬转专讜谉 诪砖诪注讜转讬.
*谞讬住讬讜谉 讘转驻拽讬讚 讚讜诪讛- 讬转专讜谉.
诪砖专讛 诪诇讗讛 讬诪讬诐 讗'-讛' 讬诪讬 讜' 诇驻讬 爪讜专讱.

讛注讘讜讚讛 讘诪驻注诇 讛讞讘专讛, 讗讬讝讜专 转注砖讬讛 专砖诇状爪

Manager of the SPICEHAUS branch
An opportunity to integrate into a managerial position

Job description and responsibilities:
- Store management
-Packaging and sending the shipments of the Tel Aviv branch and the surrounding area
-Customer service: providing customer service for ordering customers
-Work schedule
- Ordering goods
- Sending the orders with the messengers
*Experience in customer service is a must
* Previous experience in management - an advantage
The work at the Tel Aviv Dizengoff 247 branch

注讜讘讚.转 讞谞讜转

转讬讗讜专 讛转驻拽讬讚 讜转讞讜诪讬 讗讞专讬讜转:
-讗专讬讝讛 讜砖讬诇讜讞 讛诪砖诇讜讞讬诐 砖诇 住谞讬祝 转诇 讗讘讬讘 讜讛住讘讬讘讛.
-砖讬专讜转 诇拽讜讞讜转: 诪转谉 诪注谞讛 诇拽讜讞讜转 注讘讜专 诇拽讜讞讜转 诪讝诪讬谞讬诐.
-住讬讚讜专 讛讞谞讜转 讜讛住讞讜专讛.

讚专讬砖讜转 讛转驻拽讬讚:
讬讻讜诇转 注讘讜讚讛 讘爪讜讜转.
讞专讬爪讜转 讜讬讞住讬 讗谞讜砖 诪注讜诇讬诐.
转讜讚注转 砖讬专讜转 讙讘讜讛讛.
讬讻讜诇转 注讘讜讚讛 转讞转 诇讞抓 讜专讬讘讜讬 诪砖讬诪讜转.
谞讬住讬讜谉 讘砖讬专讜转 诇拽讜讞讜转- 讬转专讜谉

诪砖专讛 诪诇讗讛
讛注讘讜讚讛 讘诪砖诪专讜转 讘住谞讬祝 转诇 讗讘讬讘 讚讬讝讬谞讙讜祝 247

谞爪讬讙.转 砖讬专讜转 诇拽讜讞讜转

转讬讗讜专 讛转驻拽讬讚 讜转讞讜诪讬 讗讞专讬讜转:
-聽诪转谉 诪注谞讛 诇拽讜讞讜转 注讘讜专 诇拽讜讞讜转 讛讞讘专讛.
- 转拽砖讜专转 诪讜诇 讞讘专讜转 讛砖讬诇讜讞
-注讘讜讚讛 讗讚诪讬谞讬住讟专讟讬讘讬转聽注诇 驻讬 讚专讬砖讛

讚专讬砖讜转 讛转驻拽讬讚:
谞讬住讬讜谉 讘砖讬专讜转 诇拽讜讞讜转- 讬转专讜谉
转讜讚注转 砖讬专讜转 讙讘讜讛讛.
讬讻讜诇转 注讘讜讚讛 转讞转 诇讞抓 讜专讬讘讜讬 诪砖讬诪讜转.
讬讻讜诇转 注讘讜讚讛 讘爪讜讜转.
讞专讬爪讜转 讜讬讞住讬 讗谞讜砖 诪注讜诇讬诐.

诪砖专讛 诪诇讗讛聽讘讬谉 讛砖注讜转 09:00 - 18:00

讛注讘讜讚讛 讘诪驻注诇 讛讞讘专讛, 讗讬讝讜专 转注砖讬讛 专砖诇状爪


* 讛注讘讜讚讛 讛讬谞讛 注讘讜讚讛 诪讜注讚驻转